ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก
สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน  2564  เพื่อใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

2.เตรียมพร้อมก่อนเข้าประเทศ “ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ ของไทย”


ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์

3.สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

 
4.ขอนำส่งรายงานตารางสถิติจำนวนเที่ยวบิน และ จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ข้อมูลวันที่ 1- 16 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้) เพื่อ
ทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าต่อไป

จัดทำโดย ฝ่ายการตลาด คิง เพาเวอร์ สำนักงานดอนเมือง

5.ฟรี!!! คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อ SMEs ไทย “ดิจิทัลศาสตร์”  พลิกโฉมธุรกิจ
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับการอบรม 8 คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อขับ
เคลื่อนธุรกิจเข้าสู่การทำธุรกิจออนไลน์ โดยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ในหัวข้อที่หลากหลายครอบคลุมการทำธุรกิจยุคดิจิทัล อาทิ

*       ขายของออนไลน์เริ่มต้นง่ายๆ ทุกคนทำได้

*       รู้จริง ทำจริง social media marketing

*       เคล็ดลับการขายออนไลน์ให้ปังแบบไม่มีหน้าร้าน

*       ลดต้นทุน เพิ่มกำไรด้วยระบบ fulfillment เป็นต้น

พร้อมรับทุน depa mini Transformation Voucher สนับสนุนธุรกิจ มูลค่า 10,000
บาท รีบสมัครด่วนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น!! ลงทะเบียนคลิกเลยที่
https://bit.ly/ <https://bit.ly/3fI7TrT> 3fI7TrT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.082-6710149

ข้อมูลจาก ททท.

6.กทท.สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
ดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย เตรียมพร้อมเปิดประเทศหลังวิกฤต COVID 19

กรมการท่องเที่ยว (กทท.)ดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่อง
เที่ยว หรือ Safety Zoneสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว และการเดินทางภายใน
ประเทศ หลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผ่าน Influencer และเตรียมความพร้อมผู้
ประกอบการดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางด้วยความ
รู้สึกมั่นใจในผู้ประกอบการไทยที่พร้อมดูแล รับผิดชอบ และให้ความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศหลังวิกฤตและฤดู
กาลการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/politics/detail/
<https://mgronline.com/politics/detail/9640000058328> 9640000058328

 

7.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัว
และแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ”

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการ
ศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสของผู้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภาคเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบและโอกาสของตลาดอีคอมเมิร์ซจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19  ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์อีคอมเมิร์ซ การ
พัฒนาโลจิสติกส์ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผล
กระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-Commerce ใน
ธุรกิจโรงแรม” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ทางลิงก์
https://forms.gle/pAZcXQr <https://forms.gle/pAZcXQr19DurHuxf6> 19DurHuxf6
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวภัช
ชา ธำรงอาจริยกุล นักวิจัยโครงการ ทางอีเมล patcha@itd.or.th
<mailto:patcha@itd.or.th>  หรือเบอร์โทรศัพท์ 085 666 8244

 

8.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe907wNjgSvTHHcHETFH4Vaa2CWSQnu_Lmk5rm8yOEfdQ_RQg/viewform

 

9.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

Comments

comments