ประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2564

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย      1.  วาระการประชุม

  1.   แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสที่  24  มิถุนายน  2564  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม ผ่านลิงก์ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYod-uvqTkjHdd6lgnhYT2CCh9InLDZrG5Z
หรือใส่รหัส Meeting ID : 825 0277 2973
Passcode : 919081

 

ในโอกาสนี้   สมาคมฯ ใคร่ขอ Update สถานการณ์ท่องเที่ยว  พร้อมรายงาน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการเพื่อสมาชิกที่ผ่านมา  และได้รับเกียรติจากคุณภูมิกิตติ์  รักแต่งาม   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   จะมาบรรยายในหัวข้อ Phuket  Sandbox เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

  

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ ท่านสมาชิก โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์กลับมายังสมาคมฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments