เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน กรกฎาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน กรกฎาคม 2564

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3  ในวันพฤหัสที่  22  กรกฎาคม  2564  ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายการประชุมสมาชิกฯ และเอกการสารประกอบการประชุม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด : 

PPT ประชุมสมาชิกประจำเดือน 22 กรกฎาคม 2564_update

French Market Insight

List of French Tour Operators 2020

ททท.สำนักงานปารีส 22 July 2021

Comments

comments