ประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2564

เรียน ท่านสมาชิก

เอกสารดาวน์โหลด:

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือสิงหาคม

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกเดือนกรกฎาคม

ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกทางออนไลน์ผ่านระบบซูม
• วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564
• เวลา 09.00 – 11.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/S5apKzicqq5WnMPT9
2.เข้าระบบ Zoom ผ่านลิงก์ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuyorzgoHdP2y739sht2ZBP2HDlzHjjC
หรือใส่รหัส Meeting ID : 892 9501 3277
Passcode : 123456

You are invited to a Zoom monthly member meeting.

• Date : Tuesday, 24 August 2021.
• Time : 09.00 – 11.00 hrs.

Registration :
1.Register: https://forms.gle/S5apKzicqq5WnMPT9
2.Login Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vfuyorzgoHdP2y739sht2ZBP2HDlzHjjC

or Meeting ID: 892 9501 3277
Passcode : 123456

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ ท่านสมาชิก โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์กลับมายังสมาคมฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

Comments

comments