เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน สิงหาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน สิงหาคม 2564

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 4  ในวันอังคารที่  24  สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายการประชุมสมาชิกฯ และเอกการสารประกอบการประชุม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด : 

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2564

SME D Bank for ATTA Meeting

Final_TATNY Presentation_Aug21_Revised3

Comments

comments