ธนคาร SME D Bank มีวงเงินสำหรับสมาชิก สสว. ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนสูงสุด 7 ปี และปลอดเงินต้น 12 เดือน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ธนคาร SME D Bank มีวงเงินสำหรับสมาชิก สสว. ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนสูงสุด 7 ปี และปลอดเงินต้น 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Soft loan…

ธนคาร SME D Bank มีวงเงินสำหรับสมาชิก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนสูงสุด 7 ปี และปลอดเงินต้น 12 เดือน

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนตาม QR code โดยด่วน…

Comments

comments