ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย ”การทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ VES หรือ VAT for Electronic Service | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย ”การทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ VES หรือ VAT for Electronic Service

💥💥💥ด่วน!!! ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมรับฟัง 💥💥💥
การบรรยาย ”การทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ VES หรือ VAT for Electronic Service สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ จากกรมสรรพากร
🗨 🗨🗨 ท่านที่สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ลิ้งก์ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMoceGsrTkrH9RELwRAcGAJyIMqiZtYcwYI
or
Meeting ID : 875 6843 2150
Passcode : 1234
การประชุมออนไลน์
เรื่อง การทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ VES หรือ VAT for Electronic Service
🍊🍊วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 🍋🍋 เวลา 14.00 – 15.30 น.
🍎🍎ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูม
🔺️🔻🔺️🔻🔺️🔻การบรรยาย ”การทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ VES หรือ VAT for Electronic Service🔺️🔻🔺️🔻🔺️🔻 สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ 💠💠💠โดย คุณปคุณ ตันมณีวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ คุณณิชาภัทร นาวาประดิษฐ์ นักวิชาการภาษีชำนาญการ จาก กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 💠💠💠
▬▬▬▬▬
🔸️🔸️🔸️ สืบเนื่องจากกรมสรรพากรได้บังคับใช้สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศในการทำธุรกรรมภาษี E-Service ผ่านระบบ ?VES หรือ VAT for Electronic Service โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมสมาชิกฯให้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวและปฎิบัติตามขั้นตอนของกรมสรรพากรอย่างถูกขั้นตอน 🔸️🔸️🔸

Comments

comments