ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2564
เรียน ท่านสมาชิก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2564
เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 5
** วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
** เวลา 14.00-16.00 น.
** ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม
ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก
**คุณโสภณ ตันตโยทัย
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจาการ์ตา
** คุณนงเยาว์ จิรันดร
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์
จะมาร่วมเสวนาการท่องเที่ยวด้านตลาดอินโดนีเซีย และ ตลาดมาเลเซีย ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับออนไลน์ที่ลิงก์ https://forms.gle/V22NsgrrbqEuZfZi6

กลับมายังสมาคมฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments