โครงการ “Tourism Game Changers” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
โครงการ “Tourism Game Changers”

5  สิงหาคม 2564

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายจะกลับมาฟื้นตัวในปี 65 หลังจากรัฐบาลได้ดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องเปิดประเทศ ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเปิดประเทศในเฟสต่อไป และเปิดเต็มรูปแบบในต้นปี ถึงแม้จะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ก็สามารถควบคุมได้ และจะพยายามผลักดันให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยคาดว่าช่วงครึ่งปีแรก 65 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 8 แสนราย สร้างรายได้เข้าประเทศราว 5.9 หมื่นล้านบาท หลังจากเมื่อปี 63 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 3 แสนราย

การจัดทำโครงการ Tourism Game Changers ระหว่างวันที่ 5-26 ส.ค.นี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย และเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ โดยนำผลวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้วมาใช้งานจริง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ แอตต้า หลังจากนี้จะมีการจัดทำโครงการอื่นๆ เพื่อต่อยอดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

“โครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ และองค์กรให้กลับมาเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสมาชิกของแอตต้าทุกคนล้วนเป็นมืออาชีพในการทำตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งผลจากโควิดในครั้งนี้ พฤติกรรม และ รูปแบบของนักท่องเที่ยวย่อมเปลี่ยนไป การตระหนักถึงเรื่อง สุขอนามัย ความปลอดภัย และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญการเดินทางของนักท่องเที่ยวในอนาคต” นายศิษฎิวัชร กล่าว

ขณะที่นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลหรือรีสกิลให้กับผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมาเราชอบการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยไม่ได้คำนึงถึงการเติบโตแบบยั่งยืน โครงการนี้จะเป็นเหมือนการออกกำลังกายให้แข็งแรง ช่วยให้การเดินหน้ามั่นคง และมีรากฐานที่เข้มแข็ง เนื่องจากรูปแบบท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การพัฒนาทักษาเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาประเทศ

ด้านนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ในเรื่องการเงิน, การตลาดออนไลน์, นวัตกรรมด้านดิจิตอล, ด้านภาษี และด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อแก้จุดอ่อนของตนเองแบบรายตัว ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปเมื่อมีการเปิดประเทศ สิ่งสำคัญคือผูประกอบการต้องเปิดใจรับการนำเสนอความเห็นที่เป็นมุมมองใหม่ๆ

 

ส่วนนางปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบในการนำงานวิจัยที่มีอยู่มาใช้งานจริง และ สกสว.ยังมีฐานทุนที่เป็นงานวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

 

 

Comments

comments