ขอเชิญลงทะเบียนรับฟังการชี้แจง โครงการทัวร์เที่ยวไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญลงทะเบียนรับฟังการชี้แจง โครงการทัวร์เที่ยวไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.
ขอเชิญลงทะเบียนรับฟังการชี้แจง โครงการทัวร์เที่ยวไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.
💫💫💫💫💫💫💫💫
ATTA ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงโครงการทัวร์เที่ยวไทย
🔸️วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
🔸️เวลา 14:00 – 16:00 น.
🔸️ทางออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM
🫒🫒 ช่วงที่ 1 🫒🫒
การบรรยาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังโควิด และ การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม
🍏🍏 ช่วงที่ 2 🍏🍏
การเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และการเข้าระบบ
🍐🍐 ช่วงที่ 3 🍐🍐
ตอบข้อซักถาม
โปรดลงทะเบียนที่ลิ้ง
และ สมาคมจะจัดส่ง ZOOM Link ให้ท่านในวันที่ 30 กันยายน 2564
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ATTA Line Official Account: @attathailand (ต้องมี @ นำหน้า)

Comments

comments