สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ( Soft Loan ) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ( Soft Loan )
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ( Soft Loan )
เรียน ท่านสมาชิก
เนื่องจากสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอหารือในมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
สมาคมฯใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก โปรดให้ข้อมูลถึงปัญหาที่ท่านพบในการยื่นขอกู้สินเชื่อดังกล่าว และแจ้งถึงความต้องการขอสินเชื่อ เพื่อจะรวบรวมนำเสนอกับภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้โปรดให้ข้อมูล ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ ลิ้ง https://forms.gle/PQrLwxJMJynog2jx7

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments