สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้ข้อมูลประกอบโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้ข้อมูลประกอบโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้ข้อมูลประกอบโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

ตามที่ ททท.รับมอบหมายให้จัดโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และสนับสนุนให้ประชาชนเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยภาครัฐจะสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน ซึ่งผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องเป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ โดยกรอกข้อมูลที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIW_zCwo7ScTukF5868fR7-SSjIaK7gITP4jfXvOzKX_clA/viewform เพื่อให้สมาคมฯรวบรวมข้อมูลของท่านใช้ในการจัดทำโปรแกรมนำเที่ยวขายร่วมในโครงการฯดังกล่าว จาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments