ประชาสัมพันธ์สำหรับมัคคุเทศก์ที่มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์” เข้าร่วมอบรม | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์สำหรับมัคคุเทศก์ที่มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์” เข้าร่วมอบรม

🔊ประชาสัมพันธ์สำหรับมัคคุเทศน์ที่มีความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์” เข้าร่วมอบรม
🔵สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสุขภาพเขต 8, สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำร่องในพื้นที่เขต 8
⏩สมาคมฯ จึงได้ประสานให้มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการนำนักท่องเที่ยวไปในเส้นทางที่มีความเกี่ยวข้องกับสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสุตร 2 วัน สำหรับมัคคุเทศก์ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้บริการนักท่องเที่ยเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรและกัญชา)

🚩ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://bit.ly/2WVHu3q
🚩กำหนดการอบรม : https://bit.ly/3An5oCB

⏩วันที่อบรม: 14-15 ตุลาคม 2564 (ระยะเวลา 2 วัน)
▶️เวลา: วันแรก 08.00 – 16.00 น.
วันที่สอง 08.00 – 17.00 น.
⏩สถานที่อบรม: ผ่านระบบ Zoom
👥จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม: 200 ท่าน
📌ค่าใช้จ่ายในการอบรม: ฟรี

Comments

comments