สมาคมฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ “ นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > สมาคมฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ “ นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ”

เรียน ท่านสมาชิก

เนื่องจาก สมาคมฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
“ นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ”

จึงขอเชิญท่านสมาชิกโปรดร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อสมาคมฯ จะรวบรวมข้อมูล เสนอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อไป

โปรดกด ลิ้งก์ https://docs.google.com/forms/d/1VNGnfI9zZIG-exIEDJ1x7OVnMYP8GgMv4iPm50hAeII/edit

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments