เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน ตุลาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกเดือน ตุลาคม 2564

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 6  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายการประชุมสมาชิกฯ และเอกการสารประกอบการประชุม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด : 

ประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2564

เอกสารการบรรยายพิเศษหัวข้อ”นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ”

Comments

comments