ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) – Knowledge Exchange | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) – Knowledge Exchange

เรียน ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอประชาสัมพันธ์งาน Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) – Knowledge Exchange

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) สสปน.โดยฝ่ายส่งเสริมการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มีกำหนดจัดงาน Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) – Knowledge Exchange
➡️วันอังคารที่ 16 พ.ย.64
⏱ระหว่างเวลา 14.00 – 18.30 น.
📍ณ Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event มีทั้งแบบ Physical และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างกว้างขวาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ แสงศศิธร ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โทร.02694600

 

Registration for TIME2021 Knowledge Exchange is now open! Booking is available via
www.thailandincentivemeetingexchange.com
Organised by Meetings and Incentives Department, TIME2021 Knowledge Exchange “It’s TIME. Let’s
Roll Our Sleeves” is back on Tuesday 16 November 2021 from 14.00 – 18.30 hrs. at Bangkok Marriott
Hotel The Surawongse.
The M&I industry joins together to fetch ideas for business recovery and equip you with great tools
to be ready for the return of MICE travellers to Thailand. Immerse yourself with the whole new
world of business for meetings and incentives with engaging MICE topics, inspiring orations,
net working opportunities, and an exclusive experience to converse with TCEB representatives in 7
major source markets from around the world. A series of interactive conversations has been
carefully crafted to highlight the way to the goal and the straight-to-the-point insights from
stakeholders to win back M&I business for Thailand.
Why attend?
Enhance your Performance Marketing strategy and equip with great business tools.
ㆍBe ready for the post-pandemic buyers. Relearn their priorities and interests to win back
business
Expand your business opportunities with TCEB through M&I’s FY2022 Strategic Direction and
Marketing Plan
Learn major source market’s latest situation updates and insights
Join us onsite and online for a forward-thinking Knowledge Day! The full programme and booking
are now available via www.thailandincentivemeetingexchange.com
For more information, inbox us or contact us at mi@tceb.or.th.

Comments

comments