ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพ – อยุธยา | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว กรุงเทพ – อยุธยา
ATTA ได้กำหนดจัดพาสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
🌏🌏🌏🌏🌏
• เส้นทาง กรุงเทพ – อยุธยา
• ระหว่างวันที่ 26– 27 พฤศจิกายน 2564
• รับจำนวน 50 ท่าน
• มีค่าใช้จ่ายท่านละ 900._ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ท่านสมาชิกที่สนใจ ลงทะเบียนจองที่ลิ้ง https://forms.gle/zp5BGn75qAma4baQ8

🌏🌏🌏🌏🌏🌏
• โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางอีเมลinfo@atta.or.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.
• ขอสงวนสิทธิตามลำดับการจองและการโอนค่าเดินทาง
 

Comments

comments