ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > Member Monthly Meeting > Agenda > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 10  ในวันพฤหัสที่  24  กุมภาพันธ์  2565  ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

ในโอกาสนี้   สมาคมฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ทวิดา  กมลเวชช  จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     มา บรรยายใน หัวข้อ “ การบริหารจัดการงานวิกฤตการท่องเที่ยว”  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ ท่านสมาชิก โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์กลับมายังสมาคมฯที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1j6iKao0yM0xft_QEL62lsKWVF43sj7kUG0JHdfKpjTE/edit

โปรด กด Download:   “ จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565″

โปรด กด Download:    ” รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน มกราคม 2565″

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

Comments

comments