เอกสารประกอบการประชุมสมาชิก เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > Member Monthly Meeting > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิก เดือนกุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   –  วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 14.00 – 16.00น.

โปรดกด Link:   Risk Reduction in Resilient Tourism ผศ. ดร.ทวิดา กมลเวชช จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Comments

comments