เอกสารประกอบประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564  (24 มีนาคม  2565) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564  (24 มีนาคม  2565)

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564   ในวันพฤหัสบดีที่  24 มีนาคม  2565  ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น    ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม  ชั้น 6  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ  กรุงเทพ ฯ

 

 

 

Comments

comments