วีดีโอ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > วีดีโอ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ
วีดีโอ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ  https://www.facebook.com/atta.orth.56/videos/685963859406337
เผยแพร่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-13.00 น.

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯวีดีโอ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ เผยแพร่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Comments

comments