“สินเชื่อ SMEs Re-Start สำหรับ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > Gallery Activities > “สินเชื่อ SMEs Re-Start สำหรับ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง”

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิก  วันพฤหัสบดีที 21 เมษายน 2565  เวลา 14.00 – 16.00 น.  ผ่านโปรแกรม ZOOM

Download:-

ATTA Member meeting ไฟล์นำเสนอของ SME D Bank 21-4-65

Comments

comments