คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมงาน “Japan-Thailand Tourism seminar: Embark upon a new adventure, Discover new treasures” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมงาน “Japan-Thailand Tourism seminar: Embark upon a new adventure, Discover new treasures”

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ร่วมงาน “Japan-Thailand Tourism seminar: Embark upon a new adventure, Discover new treasures” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวแบบสองทางระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ในโอกาสพิเศษนี้ ฯพณฯ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อบอกเล่าถึงแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization: JNTO)

 

Comments

comments