วาระประชุมสมาชิกเดือนธันวาคม & รายงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > วาระประชุมสมาชิกเดือนธันวาคม & รายงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2565
  1. วาระการประชุมสมาชิกเดือนธันวาคม 2565    จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2565
  2. รายงานการประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2565   รับรองรายงานการประชุมสมาชิก เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 Complete

Comments

comments