เปิดรับลงทะเบียน เพื่อจัดทำบัญชีคู่ค้าไทย-จีน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > เปิดรับลงทะเบียน เพื่อจัดทำบัญชีคู่ค้าไทย-จีน
ขอประชาสัมพันธ์ยังท่านสมาชิก
เรียน ท่านสมาชิกตลาดจีน
ด้วยกรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวจีน เพื่อจัดทำบัญชีคู่ค้าไทย-จีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยว รวมถึงจะได้รับความปลอดภัยเมื่อเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กรมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวมายังท่านสมาชิกตลาดท่องเที่ยวจีน สามารถลงทะเบียน ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง 6 สาขา หรือลงทะเบียน ฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สแกน QR Code ) ในใบสมัครที่แนบมานี้ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ทั้งนี้ สำหรับท่านสมาชิกที่ได้เคยแจ้งลงทะเบียนไว้แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  คุณรุ่งฤดี สมสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 3287 กรมการท่องเที่ยว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
**************

เปิดรับลงทะเบียนตามช่องทาง ดังนี้

✔️กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
✔️สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 6 สาขา
1️⃣สาขากรุงเทพมหานคร
2️⃣สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
3️⃣สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
4️⃣สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
5️⃣สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
6️⃣สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
✔️ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง https://shorturl.at/vDMOU
.
‼️ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
📞สอบถามข้อมูลติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 6 สาขา หรือกลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โทร. 0 2141 3297 หรือ 0 2141 3295
.

Comments

comments