จีนประกาศขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว เริ่มต้น 15 มีนาคม 2566 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > จีนประกาศขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว เริ่มต้น 15 มีนาคม 2566
ประกาศกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการ ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

จีนประกาศขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว เริ่มต้น 15 มีนาคม นี้

http://th.china-embassy.gov.cn/th/sgxw/202303/t20230313_11040067.htm

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

Comments

comments