เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

https://drive.google.com/file/d/1quntfN4Tl5DBR3oYSZWqoLerE_SPD2Q9/view?usp=share_link

 

 

Comments

comments