สมาชิกตลาดจีนสามารถส่งเอกสารเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน มาที่ ATTA | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > สมาชิกตลาดจีนสามารถส่งเอกสารเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน มาที่ ATTA

REMIND

尊敬的中国市场会员

 2023年三月初至三月三十一日,国家旅游厅开放泰国的旅行社登记中国团接待权 。此事从 3 12日本会收到旅游厅时已即时转发到个会员的邮箱。

因此本会为了提高会员登记的流程。

各位会员在 3 27 日之内 把已准备完成的文件送到本会统一送到旅游厅登记。

有意请联系  ATTA

 備注:如有需要更多的信息请联系 … 02 237 6046 -8

 *****************

เรียน  ท่านสมาชิกสามัญตลาดจีน

 ลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวจีน

** เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน **
** เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย **

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิก ATTA 

ท่านที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน  สามารถส่งมายังที่ทำการสมาคมฯ

เพื่อที่รวบรวมนำส่งให้กรมการท่องเที่ยวต่อไป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยเลือกส่งตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเอกสาร By hand ที่ ATTA
  2. ส่งไปรษณีย์ EMS  มาตามที่อยู่สมาคมฯ

กรุณาส่ง
ฝ่ายสมาชิก (เอกสารสมัครบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
33/42-43 ชั้น 10 อาคารวอลล์สตรีทฯ
ถ.สุรวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

 

ดาวน์โหลด:   ใบสมัคร ปี 2566

Comments

comments