ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News > ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

02-12-2011 : ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
BANGKOK – HANEDA / NARITA / OSAKA / NAGOYA / FUKUOKA – BANGKOK
ราคา 11,290 บาท
ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. จะต้องออกตั๋วภายในวันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2554
2. เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2555
เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
1. ตั๋วมีอายุ 14 วัน
2. ราคาเด็กและผู้ใหญ่ เท่ากัน
3. ออกตั๋วแล้วเลื่อนตั๋วไม่ได้โดยเด็ดขาด
4.ราคาไม่รวมภาษี / ค่าประกันภัย และค่าออกตั๋ว

 

Comments

comments