ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกสามัญ (ทำตลาดอินเดีย) ร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India Market

เรื่อง   ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาดอินเดีย ร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India Market

เรียน   ท่านสมาชิกสามัญ

 

ด้วยสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมจัดโครงการ Hotels Meet Local Agents – India Market ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต โดยมีกำหนดจัดงาน ขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Crystal Ballroom โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวน เพียง 30 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจ สมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาและส่งกลับไปยังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางโทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรือทางอีเมล์ booking@thaihotels.org  จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

——————————————————————————————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : Acceptance Form for Hotels Meet local Agent (India Market) as of 31 Mar 17

Comments

comments