ขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ( สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ของสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 จำกัดจำนวน 200 ท่าน ) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ( สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ของสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 จำกัดจำนวน 200 ท่าน )

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 263 ( สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ของสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 จำกัดจำนวน 200 ท่าน )

เรียน       ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

เอกสารแนบ  1.ลงทะเบียนออนไลน์   2.จดหมายเชิญประชุมสมาชิกร่วม ATTA _ THA 22 มกราคม 2563

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกร่วมประจำปี 2563 ครั้งที่ 18  ขึ้นในวัน พุธ ที่ 22  มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-12.30  น.  ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ   ซึ่งเป็นการจัดประชุมพิเศษให้แก่สมาชิกทั้งสองสมาคมฯ การประชุมครั้งนี้ ท่านสมาชิกฯจะได้รับทราบถึงสถานการณ์แนวโน้มธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวในปี 2563 รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกทั้งสองสมาคมฯอีกด้วย

 

จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้   การลงทะเบียนร่วมงานต้องลงผ่านลิงค์  https://forms.gle/fMzAipj53oaxFNmp7 เท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)  จำกัดจำนวน 200 ท่าน  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน ฟรี 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท ผู้ติดตาม ราคาท่านละ 1,300 บาท  ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน หมดเขตการลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 17  มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.หรือ กรณีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเต็ม ทางสมาคมฯ จะขอปิดการลงทะเบียนก่อนกำหนด  หากท่านมิได้ลงทะเบียนตามวัน  เวลาที่กำหนด สมาคมฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัย ในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

Comments

comments