Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกรถรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด ATTA ณ สนามบินดอนเมือง

ขอเชิญร่วมเดินทางงาน Aseanta Meeting 2019 (B-Sustainability) ในฐานะ Buyer ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ณ พัทยา จ.ชลบุรี

ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 จาก กรมการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย พบผู้ประกอบการจากประเทศอินเดีย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม  Table Top Sale: B2B ในงาน Aseanta “ B – Sustanability ” ( Seller )

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ถึงเวลาเที่ยวเมืองไทย…ไประยอง”

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา10.00-12.00น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพฯ

การนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดราชบุรี”

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2562

ATTA monthly member meeting will be held on Thursday 26 September 2019 during time 10.00 – 12.00 hrs. at The Twin tower hotel on Rongmaung Road., Bangkok

2019国庆公告ประกาศวันชาติจีน

การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ

ช่องทางสื่อสารข่าวสารกับสมาชิกทาง Line Official

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน. ครั้งที่ 60 Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ สมาชิกสามัญ เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market (B2B Mix Market)

1 2 3 4 31