กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563

📣📣ประกาศแล้ว กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563
.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/115794925171979/posts/3012984888786287/?d=n

‼️การขอรับเงินหลักประกันส่วนที่เกินฯ คืน ไม่มีหมดเขต ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถยื่นคำขอคืนฯ ได้ตามเวลาที่สะดวก
.
เพื่อให้การดำเนินการคืนเงินเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโปรดตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นคำขอ
.
กรมการท่องเที่ยวไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากการยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
.
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพื้นที่รับผิดชอบ
.

Comments

comments