โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME ) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME )

เรียน ท่านสมาชิก

เอกสารเพิ่มเติม : 1) สถานที่ซื้อข้อมูลเครดิต   2) Check List เอกสารขอสินเชื่อ

เนื่องจาก สมาคมฯได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19
ส่งผลให้บริษัทท่านสมาชิกขาดสภาพคล่อง จากผลกระทบเหล่านี้ จึงได้ประสานไปยัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME )

เพื่อหารือช่วยเหลือเยียวยาท่านสมาชิก ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ดังต่อไปนี้

1. โครงการ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” เติมทุน หนุน SMEs ธุรกิจท่องเที่ยว สู้ภัย โควิด 19 “

2. โครงการ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan “

 

ธนาคารฯ ได้จัดวัน เวลา ให้บริการ ท่านสมาชิก เป็นพิเศษ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งความประสงค์ โดยส่งแบบฟอร์มกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล info@atta.or.th พร้อมระบุเวลาที่จะเข้าไปยื่นเอกสารกับธนาคารฯ พร้อมให้คำปรึกษา

บริษัท…………………………………………………………………….เลขที่สมาชิก……………………..
ชื่อผู้ประสานงาน…………………………………………………………………มือถือ……………………………….
อีเมล………………………………………………………………………..ไอดี ไลน์……………………………..
ความต้องการ วงเงินกู้จำนวน………………………………………….บาท
กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จะมี 6 รอบๆละ 10 ราย โปรดเลือกเวลา โดยใส่ตัวเลขด้านหน้า และให้เลือกเวลาสำรองอีกสองลำดับ

หมายเหตุ:

ขอให้ท่านสมาชิกเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อให้ครบตามเอกสารแนบที่ได้แจ้งมาพร้อมนี้

เพราะทีมงานวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารฯ จะมารับพิจารณาเป็นการเฉพาะสำหรับสมาชิก

ตามที่สมาคมฯได้ประสานงานไว้ พร้อมแจ้งผลอนุมติภายใน 7 – 14 วันเมื่อยื่นเอกสารครบ

…….. 9.00 – 10.00 น.

……… 10.00 – 11.00 น.

………. 11.00 – 12.00 น.

พักเที่ยง

………13.00 – 14.00 น.

……….14.00 – 15.00 น.

………..15.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ:-

SME Bank: คุณวนัสภัทร์ แสงชัน โทร 095-539-1951 , คุณอนุสรา. เพ็ชรขาว
โทร 094-416-2898 , คุณกนกเกตุ ม่วงนุ่ม โทร 084-007-024 , คุณสลิลพันธ์
เอี่ยมสมุทรศรี โทร 086-679-2090

ATTA: คุณบุญฤทธิ์ โทร 081 5611741 , คุณอนัญพร โทร 094 982 220

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
—————————–ATTA————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@atta.or.th
Website : http://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand
Line Official : @attathailand
**********************************

Comments

comments