THAILAND SURE 2020 & SHA | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


เอกสารดาว์นโหลด : ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

เรียน   ท่านสมาชิก

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมมนา เพื่อรับมาตรฐาน THAILAND SURE 2020 & SHA

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสามหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมกับ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เข้าร่วมสัมมนาและเวิร์กชอป เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/AiveTSEsc3Mdareq9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0861040099 & 026528236 (นางสาวกรกนก หินแก้ว & นางสาวรวีวรรณ วงศ์สัมมาชีพ) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Comments

comments