ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำบทความ เรื่อง “การจัดการบัญชีม้า หรือบัญชีต้องสงสัย” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำบทความ เรื่อง “การจัดการบัญชีม้า หรือบัญชีต้องสงสัย”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำบทความ เรื่อง “การจัดการบัญชีม้า หรือบัญชีต้องสงสัย” เพื่อให้ความรู้และให้รู้เท่าทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงให้โอนเงินไปตรวจสอบเข้าบัญชีม้าของมิจฉาชีพ

ในการนี้ ธปท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ความรู้ทางการเงินดังกล่าวให้กับพนักงานในองค์กร โดยท่านสามารถคลิกอ่านจาก Link ด้านล่างนี้

https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20240613.html

Comments

comments