สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) แจกฟรี 2,000 สิทธิ์ Versant English Certificate | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) แจกฟรี 2,000 สิทธิ์ Versant English Certificate

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) แจกฟรี 2,000 สิทธิ์ Versant English Certificate

E-Coupon : คูปองเพื่อใช้ในการทดสอบ Versant English Certificate วัดทักษะภาาาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2567

สอบผ่านรับเลย Digital Badge จาก Versant

และสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน EP กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้

Comments

comments