หอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาแหล่งทุน เสริมแกร่ง SMEs ไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > หอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาแหล่งทุน เสริมแกร่ง SMEs ไทย

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ SMEs มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับการจ้างงานขนาดใหญ่ และกระจายอยู่ทั่วประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs และตระหนักดีว่าแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะหลังจากผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โควิด 19 หลายภาคธุรกิจยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัว และถึงแม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ จะเริ่มมีการขยายสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจมากขึ้น แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

ดังนั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) จึงได้จัดทำโครงการยกระดับพัฒนาแหล่งทุน เสริมแกร่ง SMEs ไทย ขึ้นสำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

(1) Fast Track เข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ
(2) รับโปรโมชั่น Cash Back พิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 : Cash Back ค่าประเมินราคาหลักประกัน มูลค่า สูงสุด 30,000 บาท
ต่อที่ 2 : Cash Back ค่าวิเคราะห์โครงการ มูลค่า สูงสุด 5,000 บาท
(3) พาเสริมแกร่งธุรกิจ ฟรี ผ่านแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” (dx.smebank.co.th)
(4) พร้อมติดอาวุธเสริมความรู้ ด้วยกิจกรรมอบรมสัมมนา ฟรี ตลอดปี จากหอการค้าไทย

ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ SMEs โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งก์ https://forms.gle/PEQj5cx4dLWQVLPv8 หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏท้ายโปสเตอร์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Comments

comments