ไฟล์สไลด์การบรรยายพิเศษ แคมเปญการตลาด “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > ไฟล์สไลด์การบรรยายพิเศษ แคมเปญการตลาด “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย”

ไฟล์สไลด์การบรรยายพิเศษ แคมเปญการตลาด “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย” โดย คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Download Link: https://drive.google.com/file/d/1SIk0zAIwXVWM1jn4noJvd6G6VlZKelYd/view?usp=sharing

Comments

comments