เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง ประชุมสมาชิก ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายการประชุมสมาชิกฯ และเอกการสารประกอบการประชุม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด :  ประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Comments

comments