จัดการการประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > จัดการการประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 และพบปะเจรจาส่งเสริมธุรกิจกับ ผู้ประกอบการท้องถิ่น

ในวันจันทร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องศิริธารา-วารี ชั้น 2 โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายการประชุมสมาชิกฯ และเอกการสารประกอบการประชุม 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด : ประชุมสมาชิกสัญจร

Comments

comments