ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจทีม Stronger Together | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจทีม Stronger Together

เรียน ท่านสมาชิกสมาคม

กระผมนายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร และ สมาชิกทีม Stronger Together ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจทีม Stronger Together ให้ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารชุดที่ 39

บัดนี้การเลือกตั้งได้ผ่านไปแล้ว ความสามัคคีในภาวะวิกฤตินี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาสมาคมและสมาชิกของเราผ่านวิกฤตินี้ไปได้ ผมและทีมยินดีที่จะทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อนำพลังของพวกเราชาวแอตต้าฝ่าฟันวิกฤตท่องเที่ยวไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณครับ

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

Dear ATTA members

We, Mr. Sisdivachr Cheewarattanaporn and Stronger Together team, would like to thank all members for all trust in the Stronger Together team for the 39th ATTA Board of Directors Election.

At present, the election has passed. Members Solidarity will be the heart for ATTA and members to get through this crisis. I and the team are willing to work with all parties, in order to bring our ATTA’s member through the travel crisis together as fast as possible.

Thank you

Mr. Sisdivachr Cheewarattanaporn

Comments

comments