ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

 

สมาคมฯ ใคร่ขอส่งข่าวประจำวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

  1. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก (covid-19)

รายงานโควิด 19 ทั่วโลก วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. (COVID-19)

ผู้ป่วยยืนยัน 147,763,718 ราย

กลับบ้านแล้ว 125,298,418 ราย

ยังรักษาในรพ. 19,343,531 ราย

เสียชีวิต 3,121,769 ราย

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

ข้อมูลจาก worldometer  (ณ วันที่ 26 เมษายน 2564)

 

  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 77 จังหวัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั่วโลก ครบ 77 จังหวัด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม 1,124,153  โดส

ฉีด 1 เข็มแล้ว 949,124 ราย

ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 175,029 ราย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค (ณ วันที่ 25 เมษายน 2564)

 

  1. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ…ก้าวผ่านวิกฤตโควิท-19” และ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้”

 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในแบบตอบรับ สแกน QR Code กลับมาภายในวันที่ 27 เมษายน 2564  โดยสภาหอการค้าฯ จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้กลับไปยังท่านก่อนวันสัมมนาล่วงหน้า 1 วัน  ตามกำหนดการ ดังนี้ (จำนวนจำกัด)

  1. 1. งานสัมมนาออนไลน์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. หัวข้อ มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้เข้าร่วมงานจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และสมาชิกเครือข่ายหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของสมาคมการค้า และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ  link สำหรับลงทะเบียน : https://1th.me/OrX1W
  2. งานสัมมนาออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. หัวข้อเจาะลึกมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ : Asset Warehousing  สำหรับผู้เข้าร่วมงานจะเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ   ภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง link สำหรับลงทะเบียน : https://1th.me/L3xeb

4.ขอนำส่งข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ของสายการบินที่บิน เข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   5. รายงาน เที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่1-25 เมษายน  2564

  1. ขอเชิญชวนเข้าร่วมLine Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

 

 

 

Comments

comments