ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

 เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.สมัครออกบู้มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กับกิจกรรม “เที่ยวไทย มั่นใจไปกับ SHA

เรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตามมาตรฐษน SHA ประเภท โรงแรม/ที่พัก, บริษัทนำเที่ยว, ยานพาหนะ, สุขภาพและความงาม (สปา), และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (กอล์ฟ)

 ด้วยฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เที่ยวไทย มั่นใใจไปกับ SHA” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยกำหนดจัดงานจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

         ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี

         ครั้งที่ 2 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี

         ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว) จังหวัดนครรราชสีมา

         ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

         ครั้งที่ 5 วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดการจัดงานตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือ https://drive.google.com/file/d/1VYpkCFpByYqwwJKRRk3853cxOHSt6UVI/view?usp=sharing

 ททท.จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน พิจารณาเข้าร่วมงาน โดยออกบูธส่งเสริมการขายแบบ Business to Consumer (B2C) พบกับกลุ่มผู้ซื้อบริการทางการท่องเที่ยวโดยตรง ในโซน SHA Pavillion ซึ่งมีจำนวนพื้นที่สำหรับทำการขายจำนวนครั้งละ 50 บูธ ทั้งนี้หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน เที่ยวไทย มั่นใจไปกับ SHA” ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ในรายละเอียดต่อไปนี้

         1.ระบุวันที่ต้องการเข้าร่วมงาน (ผู้ประกอบการ 1 ราย/กิจการ สามารถเข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

         2.แจ้งรายชื่อสถานประกอบการ/กิจการ หน่วยงานของท่านเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมหมายเลขที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์ SHA ประจำหน่วยงาน/กิจการ

         3.แจ้งรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ ผู้ประสานงานหน่วยงานของท่านที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

         4.แจ้งความต้องการอุปกรณ์ประจำบูธเพิ่มเติม โดยในแต่ละบูธคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมเคาน์เตอร์แบบสำเร็จ ขนาด 81x47x205 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้าขาวจำนวน 2 ตัว ไว้ให้ตามรูปภาพ

         5.ส่งรายละเอียดตามข้อ 1-4 เพื่อแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมงานไปที่อีเมลล์ infoshathailand@gmail.com เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณทัศนี มณีโชติ (ออย) ผู้ประสานงานโซน SHA Pavillion หมายเลขโทรศัพท์ 065-9395779

***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการเข้าร่วมงาน***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะทำงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

2.รายงานสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก (covid-19)

 รายงานโควิด 19 ทั่วโลก (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.  

– ผู้ป่วยยืนยัน 149,290,754 รา

– กลับบ้านแล้ว 126,843,246 ราย

– ยังรักษาในรพ. 19,300,307 ราย 

– เสียชีวิต 3,147,201 ราย

ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ (ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

3.International Vaccination Certificate ของไทย

 1.นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้มาจากรพ. เมื่อฉีดครบ เข็ม 

2.Passport

3.หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

4.ค่าเอกสาร 50 บาท

โดยไปที่ขอรับเอกสารรับรองได้ที่ 

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โทร 02-1340134 โดยรับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้าทาง porthealth_bkk@ddc.mail.go.th เท่านั้น

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Clinic) สถาบันบำราศนราดูร เมืองนนทบุรี เปิดให้บริการในเวลาราชการ เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมารถนัดหมายล่วงหน้าได้  โทร 02-5903430 Email : tmcbamras@gmail.com

3.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร 02-5210943-5

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4.จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

จำนวนการได้รับวัคซีน เข็มที่ ยอดสะสม 1,012,388 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีน เข็มที่ ยอดสะสม 214,644 ราย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

5.การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานฑูตไทย หรือกงสุลไทยจากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด

เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

*ศบค.อนุมัติให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศต้นทาง คือ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ รวมทั้งเพิ่มมาตรการกักตัวเป็น 21 วัน

ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท ตามประกาศ ศูนย์ข้อมูล Covid-19 คลิก https://cutt.ly/dv89xyx 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สถานฑูตไทย/กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02-5728442

ข้อมูลจากThe Civil Aviation Authority of Thailand

6.ขอเชิญชวนเข้าร่วมLine Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

Comments

comments