ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.Online Survey

ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการการประกอบธุรกิจในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อการพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ opdc-business.bitco.link/welcome หรือ แสกน QR Code ตามโปสเตอร์

*** ปิดรับความคิดเห็น วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โทร : 02-3569999     E-mail : nr1200@opdc.go.th

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (Covid-19)

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. (COVID-19)

 ผู้ป่วยยืนยัน 151,082,029 ราย

 กลับบ้านแล้ว 128,413,192 ราย

 ยังรักษาในรพ. 19,491,142 ราย

 เสียชีวิต 3,177,695 ราย

ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

3.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจอดรถฟรีในช่วงวันหยุดยาว ณ ลานจอดรถยนต์ ระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 และระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2564 

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ โซน C ในช่วงวันหยุดยาววันหยุดนักขัตฤกษ์ วันแรงงานและวันฉัตรมงคล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. และช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์วันพืชมงคล ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 17:00 น. พร้อมทั้งจัดเตรียมรถ Shuttle Bus สำหรับบริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวและอาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ทั้งนี้ช่วงดังกล่าว ทสภ.ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อส่งผู้โดยสารไปยัง ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และไปยังชั้น 2 ประตู 5 ทั้งยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 

AOT Contract Center

หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.ชำระภาษีประจำปีทางออนไลน์ลดความเสี่ยงจากโควิด-19

พัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเจ้าของรถ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานซึ่งปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทุกอายุการใช้งาน

ข้อมูลจาก กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก

5.Required documents and contract offices for those who would like to be issued a vaccine passport.

1.Vaccination certificate (for two doses) from a hospital

2.Passport

3.Travel documents, such as airline ticket

ข้อมูลจาก PR Thai Government

6.จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เริ่ม 1 พฤษภาคม 2564

    6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เริ่ม 1 พฤษภาคม 2564 ได้แก่

  • กรุงเทพมหานคร
  • เชียงใหม่
  • ชลบุรี
  • ปทุมธานี
  • นนทบุรี
  • สมุทรปราการ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ศบค.)

 

7.ขอเชิญชวนเข้าร่วมLine Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

Comments

comments