ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี‼️1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปเตมีย์ รับ walk in วันละ 1000 คน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี‼️1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปเตมีย์ รับ walk in วันละ 1000 คน

ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี‼️1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปเตมีย์ รับ walk in วันละ 1000 คน
.
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.) แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาโรคโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 – 15 พ.ค.64 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
.
📌 รับ walk in วันละ 1000 คน แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด​ เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น.
.
📌 คิวที่ 1-500 เริ่ม SWAB รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.
📌 คิวที่ 501-1000 เริ่ม SWAB รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15:00 น.
เพื่อลดความแออัดให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด
.
สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน และปากกา (ส่วนตัว)
*** หากท่านมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ***
.
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”
Cr.ข้อมูล กรมควบคุมโรค
#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#สปคม
#กรมควบคุมโรค
#COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข

Comments

comments