วัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราปลอดภัยจากโควิด-19 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > วัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราปลอดภัยจากโควิด-19

“วัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราปลอดภัยจากโควิด-19
💉 ฉีด 1 ล้านคน มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 4 คน
🦠 ติดโควิด-19 100 คน เสียชีวิต 2.2 คน
ตัวเลขทั้ง 2 เป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมากเหลือเกิน
การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านอย่างเดียว แต่เพื่อท่านจะได้ไม่แพร่เชื้อให้คนที่ท่านรัก อย่ารอจนวิกฤตรุนแรงจนแก้ไขไม่ได้”
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Comments

comments