ภาพงานสมาคมฯ การจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 39 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Member > Transfer Man > ภาพงานสมาคมฯ การจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 39 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ภาพงานสมาคมฯ การจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 39 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบซูม

 

Comments

comments