ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

 สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อมูลประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

คลิกลิงค์ http://www.atta.or.th/?p=17810

2.สถานการณ์ COVID -19 ในประเทศไทย ณ วันนี้

ข้อมูลจาศูนย์ข้อมูล COVID -19 กรมประชาสัมพันธ์

3.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (Covid-19)

ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)

4.TCEB ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 45 เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉบับภาษาอังกฤษ

5.Stay safe while going out with these mobile applications

โหลดไว้เลย แอปฯ ตัวช่วยเวลาออกนอกบ้านให้เดินทางได้ปลอดภัยกว่าเดิม โหลดฟรี ทั้ง IOS และ Android

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#AmazingThailand

6.รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ จัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7.มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้” มีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ติดตามรายละเอียดของมาตรการทางการเงินทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3xOdt3e และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และพักทรัพย์ พักหนี้ที่ call center โทร.0-2283-6112 E-mail : FinRehab@bot.or.th

8.ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้จัดทำ แบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อพนักงานและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกเพื่อขอความร่วมมือโปรดกรอกแบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสมาคมฯจะรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสมาคมฯนำส่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป ตามเอกสารที่แนบมานี้

คลิกลิงก์กรอกข้อมูล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXkbdHP9-9o6dVaIP40Pa33UXyW2Cx43RgjjGaSt6OyU-Etw/viewform

โดยท่านสามารถให้ข้อมูลดังนี้

  • พนักงานในสังกัดบริษัทสมาชิก
  • บุคคลในครอบครัวพนักงาน
  • กรณีมีชาวต่างชาติ โปรดระบุหมายเหตุ

9.แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน

สมาคมฯ ขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อความในแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน จัดทำโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ( ATTA) / Survey of employee support requirement to present to The Office of the Minister of Labour by ATTA คลิกลิงก์ https://forms.gle/EbVSy5gBVSat3saVA

10.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

11.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

12.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments