ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.TAT GOVERNOR MEETS ATTA MEMBERS

เรียน ท่านสมาชิก

            ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องแผนการเปิดประเทศ กับ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 . – 12:00 . ทางออนไลน์ระบบ zoom

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1.ลงทะเบียนรายชื่อผ่านลิงก์ https://forms.gle/kPDjnb4euDXnVDTg9

2.เข้าระบบ ZOOM ผ่านลิงก์ https://zoom.us/j/9142855527

Meeting ID : 914 285 5527 Passcode : 941958

2.แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน

สมาคมฯขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อความในแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน จัดทำโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ( ATTA) / Survey of employee support requirement to present to The Office of the Minister of Labour by ATTA คลิกลิงก์ https://forms.gle/EbVSy5gBVSat3saVA

3.แอตต้าแนะเร่งฉีดวัคซีน เมื่อนักท่องเที่ยวมั่นใจเขาจะมาเอง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ https://www.prachachat.net/tourism/news-676795

ข้อมูลจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)

4.ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉดวัคซีนโควิด-19

ด้วยสมาคมฯได้จัดทำ แบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อพนักงานและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกเพื่อขอความร่วมมือโปรดกรอกแบบสอบถามฯดังกล่าว เพื่อสมาคมฯจะรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก นำส่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป คลิกลิงก์กรอกข้อมูล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXkbdHP9-9o6dVaIP40Pa33UXyW2Cx43RgjjGaSt6OyU-Etw/viewform

โดยท่านสามารถให้ข้อมูลดังนี้

พนักงานในสังกัดบริษัทสมาชิก

บุคคลในครอบครัวพนักงาน

√ กรณีมีชาวต่างชาติ โปรดระบุหมายเหตุ

5.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

6.สถานการณ์ COVID -19 ในประเทศไทย วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลจาศูนย์ข้อมูล COVID -19 กรมประชาสัมพันธ์

7.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (Covid-19)

ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

8.ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย

ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ

9.สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ https://tna.mcot.net/social-704313

ข้อมูลจากสภากาชาดไทย

10.เริ่มแล้ววันนี้ !!! ค่ายมือถือเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด เช็คช่องทางการรับสิทธิกันได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ https://www.thansettakij.com/content/covid_19/481499?fb&fbclid=IwAR0JHApgt3attPax0BbYjNGiLd9n-5H2hyoKDdx4HtK32ejOvoVcBG9OJ7A

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

11.ผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคที่ภูเก็ต

ผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึง ร้อยละ 83.3 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่าการฉีดวัคซีนที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั้นขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วร้อยละ 22 โดยได้รับเข็มแรกแล้ว ร้อยละ 45 ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคต่อโอกาสการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ครบระยะเวลากักตัว 14 วัน ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,366 รายพบว่า กลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย 1 เข็มจะมีประสิทธิผลในการลดโอกาสการติดเชื้อร้อยละ 73.1 ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ลดโอกาสการติดเชื้อร้อยละ 83.3 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 386 ราย (ผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 237 ราย และผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม 149 ราย) พบว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม จำนวน 6 ราย ทุกรายไม่พบภาวะปอดอักเสบ ส่วนผู้ติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 31 ราย มี 4 รายที่มีภาวะปอดอักเสบ คิดเป็นร้อยละ 12.9 ซึ่งความชุกของการเกิดปอดอักเสบในกลุ่มนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ข้อมูลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ตามแผนการฉีดวัคซีน สามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 83 และลดความรุนแรงกรณีที่มีการติดเชื้อได้ดี สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มเดียวยังพบติดเชื้อมีอาการรุนแรงอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก จึงยังคงต้องระมัดระวังแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ข้อมูลจาก NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

12.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

13.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments